نمایش 1–8 از 113 نتیجه

نمایش 9 24 36

مخلوط گوسفندی دو کیلویی

مخلوط گوسفندی (تنظیم بازار) یک کیلویی مخلوط گوسفندی (تنظیم بازار) یک کیلویی

چرخکرده مخلوط  (کارتن 5 کیلویی)

۱۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال
چرخکرده مخلوط  (کارتن 5 کیلویی) کشتار روز تولید داخل

فیله ممتاز گوساله (کارتن 5 کیلویی)

۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیله ممتاز گوساله (کارتن 5 کیلویی) کشتار روز تولید داخل

قلوه گاه گوساله  (کارتن 5 کیلویی)

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قلوه گاه گوساله  (کارتن 5 کیلویی) کشتار روز تولید داخل

مخلوط گوساله  (کارتن 5 کیلویی)

۲۷,۸۵۰,۰۰۰ ریال
مخلوط گوساله  (کارتن 5 کیلویی) کشتار روز تولید داخل

مغز راسته گوساله  (کارتن 5 کیلویی)

۳۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال
مغز راسته گوساله  (کارتن 5 کیلویی) کشتار روز تولید داخل

مغز ران بی پوست مرغ (کارتن 5 کیلویی)

۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال
مغز ران بی پوست مرغ (کارتن 5 کیلویی) کشتار روز تولید داخل

سینه بی خس (کارتن 5 کیلویی)

۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
سینه بی خس (کارتن 5 کیلویی) کشتار روز تولید داخل