نمایش 1–8 از 23 نتیجه

نمایش 9 24 36

چرخکرده مخلوط  (کارتن 5 کیلویی)

۱۹,۲۵۰,۰۰۰ ریال
چرخکرده مخلوط  (کارتن 5 کیلویی) کشتار روز تولید داخل

فیله ممتاز گوساله (کارتن 5 کیلویی)

۳۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال
فیله ممتاز گوساله (کارتن 5 کیلویی) کشتار روز تولید داخل

قلوه گاه گوساله  (کارتن 5 کیلویی)

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قلوه گاه گوساله  (کارتن 5 کیلویی) کشتار روز تولید داخل

مخلوط گوساله  (کارتن 5 کیلویی)

۲۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
مخلوط گوساله  (کارتن 5 کیلویی) کشتار روز تولید داخل

مغز راسته گوساله  (کارتن 5 کیلویی)

۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مغز راسته گوساله  (کارتن 5 کیلویی) کشتار روز تولید داخل

مغز ران بی پوست مرغ (کارتن 5 کیلویی)

۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال
مغز ران بی پوست مرغ (کارتن 5 کیلویی) کشتار روز تولید داخل

سینه بی خس (کارتن 5 کیلویی)

۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
سینه بی خس (کارتن 5 کیلویی) کشتار روز تولید داخل

سینه بی استخوان (کارتن 5 کیلویی)

۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
سینه بی استخوان (کارتن 5 کیلویی) کشتار روز تولید داخل