نمایش 1–8 از 33 نتیجه

نمایش 9 24 36

سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی

۲,۸۴۴,۰۰۰ ریال
 • بدون هورمون
 • مناسب مصرف (سرخ کردن ، پخت و پز ، کبابی )

ساق مرغ 18۰۰ گرمی

۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال
 • بدون هورمون
 • مناسب مصرف (سرخ کردن ، پخت و پز ، کبابی)

مغز ران بی پوست 18۰۰ گرمی

۲,۶۴۶,۰۰۰ ریال
 • بدون هورمون
 • مناسب مصرف (سرخ کردن ، پخت و پز ، کبابی )

سینه مرغ بی استخوان با کتف ۱۸۰۰ گرمی

۳,۴۹۲,۰۰۰ ریال
 • بدون هورمون
 • مناسب مصرف (سرخ کردن ، پخت و پز ، کبابی )

ران و سینه بی پوست ۱۸۰۰ گرمی

۲,۶۸۲,۰۰۰ ریال
 • بدون هورمون
 • مناسب مصرف (سرخ کردن ، پخت و پز ، کبابی )

مغز ران بی پوست ۹۰۰ گرمی

۱,۳۲۳,۰۰۰ ریال
 • بدون هورمون
 • مناسب مصرف (سرخ کردن ، پخت و پز ، کبابی )

سینه خردشده بی پوست ۱۸۰۰ گرمی

 • بدون هورمون
 • مناسب مصرف (سرخ کردن،پخت و پز،کبابی)

شنیسل با آرد ۹۰۰ گرمی

۱,۹۲۰,۶۰۰ ریال
 • تهیه شده از مواد اولیه تازه
 • مناسب مصرف (سرخ کردن)