نمایش 1–8 از 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • بدون هورمون
 • مناسب مصرف (سرخ کردن ، پخت و پز ، کبابی )

ساق مرغ 18۰۰ گرمی

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • بدون هورمون
 • مناسب مصرف (سرخ کردن ، پخت و پز ، کبابی)

مغز ران بی پوست 18۰۰ گرمی

۲,۴۸۴,۰۰۰ ریال
 • بدون هورمون
 • مناسب مصرف (سرخ کردن ، پخت و پز ، کبابی )

سینه مرغ بی استخوان با کتف ۱۸۰۰ گرمی

۳,۲۷۶,۰۰۰ ریال
 • بدون هورمون
 • مناسب مصرف (سرخ کردن ، پخت و پز ، کبابی )

ران و سینه بی پوست ۱۸۰۰ گرمی

۲,۵۴۷,۰۰۰ ریال
 • بدون هورمون
 • مناسب مصرف (سرخ کردن ، پخت و پز ، کبابی )

مغز ران بی پوست ۹۰۰ گرمی

۱,۲۴۲,۰۰۰ ریال
 • بدون هورمون
 • مناسب مصرف (سرخ کردن ، پخت و پز ، کبابی )

سینه خردشده بی پوست ۱۸۰۰ گرمی

 • بدون هورمون
 • مناسب مصرف (سرخ کردن،پخت و پز،کبابی)

شنیسل با آرد ۹۰۰ گرمی

۱,۸۰۱,۸۰۰ ریال
 • تهیه شده از مواد اولیه تازه
 • مناسب مصرف (سرخ کردن)